Dreieverktøy

Kombiner verktøy for det beste resultatet i produksjonen

Kombiner verktøy for det beste resultatet i produksjonen

Kombiner verktøy for det beste resultatet i produksjonen

Når det kommer til produksjon der dreieverktøy er en viktig del av prosessen, så kommer man ikke utenom å snakke om kombinasjonen av verktøy og maskiner. For det er i kombinasjonen av disse verktøyene at man virkelig oppnår det som kan være det aller beste resultatet.

En Jetstream verktøy-holder er for eksempel et unikt og virkelig praktisk verktøy som leverer kjøleveske nær skjæreeggen. Det gjør man for å unngå at maskinene blir for varm. Det at maskinen blir for varm er nemlig noe som både skader produksjonen i seg selv og kan gjøre at verktøyet eller maskinen i seg selv får en lavere levetid.

Den leverer kjølevesken gjennom selve holderen sånn at vesken skal kunne bli levert i helt optimal posisjon ved eggen. Det at man har funnet ut av hvordan man faktisk gjør dette på en effektiv måte gjør at man kan forbedre sponkontrollen.

Det gjør man ved å løfte sponen fra den kanten man skjærer på for å redusere den belastningen som varmen påfører både produksjonen og selve maskinen eller verktøyet.

Tenk bærekraftige produksjonen 

Det er mange grunner til at man burde tenke på bærekraft når det kommer til produksjon. Både planeten og økonomien til bedriften har det best med at man tenker på best levetid for maskiner og verktøy, og noen ganger kan det bety at man investerer i en bredere kombinasjon av verktøy eller maskiner som fungerer sammen. Vi fant den kombinasjonen av verktøy vi bruker gjennom https://www.secotools.com/

Det å kunne redusere varmen er nemlig et helt essensielt grep for å forbedre levetiden til verktøyet og gir samtidig en enorm økning i skjæredata. Det å sørge for å holde varmen nede og derfor forbedre levetiden på verktøyet vil si at man ikke skal bruke penger på verktøy så ofte og at man ved å skifte ut sjeldnere, bruker mindre ressurser.