produksjonsutstyr

Produksjonsutstyr til fiskeri

Produksjonsutstyr til fiskeri

Produksjonsutstyr til fiskeri

Fisk er sunt og disk er en utrolig viktig næring i Norsk økonomi. Hvis man skal tenke bærekraftig er en av de viktigste tingene at man ikke har noe som ikke blir brukt. Derfor blir produksjonsutstyret en veldig viktig del av prosessen.

Bulktransportør