bring

Send pakker med riktig emballasje

Send pakker med riktig emballasje

Det er allment kjent at nordmenn sender mange pakker hele året. Spesielt ved høytider og i forbindelse med julefeiringen er det stor pågang hos Posten Norge. Nordmenn handler også stadig mer i både norske og utenlandske nettbutikker. Når du skal sende en pakke både innenlands og utenlands er det derfor viktig at du påser at emballasjen er tilstrekkelig. Dette for å unngå at innholdet blir skadet under transporten.

Det er i utgangspunktet avsenders ansvar å se til at emballasjen er tilstrekkelig før en pakke skal sendes. Du bør derfor pakke innholdet inn etter alle kunstens regler. Først og fremst er det viktig at du passer på at innholdet ikke kan beveges inni pakken.

Du bør derfor benytte bobleplast, bølgepapp eller tilsvarende rundt innholdet før det legges i emballasjen. Dersom innholdet som skal sendes er av glass eller andre skjøre materialer er det viktig at du tar hensyn til dette før du velger hvordan pakken skal sendes. 

Merk pakken riktig før sending

Før du sender pakken med Bring eller andre fraktselskaper bør du merke pakken tydelig med navn og adresse. Hvordan du skal merke pakken bestemmes gjerne ut fra hvilken type frakttjeneste du velger å benytte deg av. Du finner det meste som du behøver på ditt nærmeste postkontor.

Dersom forsendelsen krever at den er merket med synlige dokumenter bør du vurdere å benytte plastlommer som kan limes utenpå pakken. Her legger du dokumenter som både bekrefter adresse og at eventuelle tollavgifter er betalt.

Når du har lagt de nødvendige dokumentene inni lastlommen kan du lukke den for at de ikke skal forsvinne under transporten. Før du sender en pakke kan det være smart å høre med Posten Norge om hvordan du skal sende pakken på en tilstrekkelig måte. Fraktselskapet vil da ta hensyn til at pakken må behandles forsiktig slik at pakken kommer trygt frem til mottaker.