FDV dokumentasjon - Hvorfor det er viktig for en enhver bedrift
Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) dokumentasjon er en viktig del av enhver organisasjons FDV-funksjon. FDV-dokumentasjonen inneholder all informasjon om bygninger, teknisk utstyr og infrastruktur som trengs for å utføre FDV-oppgaver effektivt. Det kan omfatte informasjon om vedlikeholdsplaner, reparasjonsaktiviteter, utstyrsmanualer, tekniske spesifikasjoner, HMS-krav og mye mer. Hvorfor er det så viktig? Å ha en ...