Asfalt

Asfalt er grunnlaget for veier

Asfalt er grunnlaget for veier

Hvordan begynne å bygge en vei?

Veier kommer over som noe veldig rett frem å bygge. Bare legg litt skitt, jev det ut, legg litt grus på toppen av skitten, og sett litt asfalt på toppen, så er du god til å gå. Ikke bare er dette ikke engang nær hele historien, men de fleste vet ikke engang det første om hvordan veier er bygget, bortsett fra asfalt. For de fleste har de ikke noen gang tenkt på emnet.

Før du selv begynner fysisk å bygge en vei, må du lage en plan for veien. Planen vil vise hvor veien går gjennom, hvor lang tid den vil være, hvor mye vil den koste og mye mer. Planleggerne må sørge for at veien ikke skjærer gjennom beskyttede områder, og hvis den skjærer gjennom visse nabolag, må de sørge for at beboerne har det bra med veien og må kompenseres hvis hjemmene deres må fjernes.

Miljø og veier

Planleggere må også sørge for at de vurderer miljøbelastningen av veien. Dette krever at de ansetter miljøforskere for å komme inn og se på tegningene og sjekke asfalt som brukes og avgjøre om noe av det gjør skade på miljøet, og i så fall hvor mye skade. Hvis miljøforskerne konkluderer med at veien er i tråd med miljøstandarder, kan veiplanleggerne gå til de rette myndighetene for godkjenning.

Myndighetene må avgjøre at veiplanene er i tråd med juridiske og etiske standarder og vil gi fordeler for menneskene som påvirkes av konstruksjonen så vel som samfunnet generelt. Denne prosessen kan ta en stund, avhengig av prosjektets størrelse. Hvis myndighetene gir sitt juridiske godkjenningsstempel, kan planleggerne endelig begynne å bygge veien.

Det skal ikke så veldig mye til utover asfalt å bygge en vei i form av materialer, men på toppen av dette kommer alle de byråkratiske prosessene.